Träffa några av våra ledare

På Folksam jobbar vi i en gemensam riktning med ständigt lärande på vägen där tillit och öppenhet är A och O. Men vad betyder det i praktiken? Och hur är det att vara ledare hos oss på Folksam? Här berättar fyra av våra många ledare om hur de ser på sitt jobb.

Åsa, avdelningschef KPA Pensionsservice

Jag har gått från första linjens chef till chef för chefer – från Folksam till KPA Pension både i Sundsvall och Stockholm. Hela tiden med kundens bästa i fokus.

Hela intervjun med Åsa

Johan, Product Manager IT Infrastructure & Operations

Ett sommarjobb på Kundservice i Helsingborg ledde till gruppchefsjobb på Skadeservice. Efter några år gick min Folksamresa vidare till nya utmaningar i Stockholm och ledarjobb inom IT.

Hela intervjun med Johan

Linda, sektionschef Ekonomi och finans

Jag är ekonomichefen som gillar ledarskap och förändringsarbete. Och siffror förstås. Under mina år på Folksam har jag blivit en mer reflekterande och lyssnande ledare.

Hela intervjun med Linda

Nikola, gruppchef Flerspråkig rikskundservice

Jag är gruppchef och leder kundrådgivare med tio nationaliteter och 15 språk. Mitt fokus är på trygghet, både i kundmötet och i ledarskapet.

Hela intervjun med Nikola