Träffa några av våra chefer

Det är kul att vara chef på Folksam! Och vi har många duktiga chefer som jobbar hos oss.

Här berättar tre av dem om sitt chefsuppdrag och sin syn på ledarskap.

Berivan Roozbayani, försäljningschef KPA Pension

Jag jobbar på KPA Pension där jag har försäljningsansvar mot kommuner och landsting. Organisationen är liten och på så sätt får jag en stor spännvidd i min chefsroll. Jag får insikt i både företagsövergripande och mer praktiska frågor.

Fem snabba frågor med Berivan Roozbayani

Eva Hagberg, avdelningschef HR

Jag ansvarar för verksamhetsnära HR-frågor, både operativa och strategiska. Fånga in verksamhetens behov till HR och hantera förändringsfrågor.

Fem snabba frågor med Eva Hagberg

Peter Nylund, avdelningschef Aktuarie Liv

Jag ser till att vi håller den beslutade riktningen och ger mina medarbetare förutsättningar att göra ett bra jobb.

Fem snabba frågor med Peter Nylund