Cristoffer, bolagsjurist

Hej Cristoffer, berätta vad du jobbar med!

Jag jobbar som bolagsjurist här på Folksam. Det innebär att jag hanterar olika legala frågor som kan uppkomma i bolaget, såsom att granska avtal, genomföra juridiska utredningar och ge rådgivning. Jag är även specialiserad inom den näringsrättsliga regleringen – det vill säga de specifika bolagsrättsliga regler vi som försäkrings- och tjänstepensionsbolag har att följa.

Varför ska man jobba som jurist på Folksam?

Jag skulle säga bredden på frågorna vi arbetar med. Vi är en stor organisation med ett brett produktutbud vilket gör att många spännande frågor uppkommer. Det är också väldigt hög kompetens i Folksam, vilket i sig är mycket utvecklande och inspirerande.

Vi har en arbetsmiljö som är inspirerande, tillåtande och inkluderande.

Hur bidrar du som jurist till vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld?

Jag bidrar på flera olika sätt, inte minst genom att hjälpa verksamheten att säkerställa att vi förhåller oss till de regelverk som gäller. Flera av regelverken syftar bland annat till att uppnå kundskydd och hållbarhet, vilket verkligen bidrar till visionen om att våra kunder ska känna sig trygga.

Hur ser du på din utveckling och framtida karriär?

Det är en av de stora fördelarna med att arbeta på Folksam, här finns många olika karriärvägar. Det behöver inte bara vara renodlade juristtjänster, du kan gå flera olika vägar inom organisationen beroende på intresse och förmåga. På Folksam finns såväl affärsinriktade roller som chefsroller där det kan vara kvalificerande att ha en bakgrund som bolagsjurist.

Slutligen, vad är det bästa med att jobba på Folksam?

Arbetsklimatet är det absolut bästa! Vi har en arbetsmiljö som är inspirerande, tillåtande och inkluderande.