Sofia, HR-specialist inom lärande

Sofia arbetar som HR-specialist. Hon ser till att Folksams medarbetare utvecklar sin kompetens och uppnår sina långsiktiga mål.

Hej Sofia, berätta om ditt jobb!

Jag jobbar som HR-specialist inom lärande och det är jättekul och utvecklande. Arbetsuppgifterna är varierande och jag träffar många människor runt om i företaget. Folksam satsar verkligen på lärande, både strategiskt och operativt. Förståelsen för vikten av ständigt lärande har ökat och vi får många frågor kring lärande. Det finns en medvetenhet om att medarbetarnas utveckling är en förutsättning för Folksams utveckling och att lärandet är centralt för vår fortsatta konkurrenskraft.

Hur jobbar ni med lärande i Folksam?

Inom min avdelning brukar vi prata om att vara en lärandepartner som är med tidigt i processen, helst redan i tankestadiet av en önskad förflyttning. På så sätt kan vi jobba nära verksamheten och stötta dem att uppnå sina långsiktiga mål.

Det är allmänt känt att utvecklingstakten i samhället är hög och det gäller att Folksams medarbetare kontinuerligt utvecklar sin kompetens. Vi vill därför skapa de bästa förutsättningarna för lärande med nya metoder, tekniker och smarta sätt att få in lärandet i vardagen. Vi vill också vässa vår förmåga att mäta effekterna av de insatser vi gör.

Lärande är centralt för vår fortsatta konkurrenskraft

Kan du berätta om något uppdrag du har haft?

Absolut! Jag har bland annat jobbat med ett tvärfunktionellt uppdrag om hållbarhet. Där utvecklade vi ett digitalt lärande om hållbarhet för alla medarbetare i Folksam. Och det ingår även i introduktionen för nya kollegor och i utbildningen av våra styrelser.

Vi tog också fram Hållbarhetstorget, en ny intern digital samlingspunkt för hållbarhetsfrågor i Folksam. Där finns allt lärande och den senaste informationen om hållbarhet samlat och tanken är att kontinuerligt fylla på med innehåll efter behov. På så sätt skapar vi bra förutsättningar för ständigt lärande kring hållbarhet.

Vilken kompetens är viktigast i din roll?

Du behöver vara nyfiken och följa med i vad som händer, både inom lärandeområdet och inom Folksams verksamhet. Det är viktigt att du lever som vi lär – att du själv befinner dig i ständigt lärande och vågar testa nytt.

Du behöver också ha hög samarbetsförmåga och kunna utveckla och underhålla ditt nätverk både inom och utanför Folksam. Att hålla många bollar i luften samtidigt är ett slitet uttryck, men det är precis vad du behöver göra. Ofta är det ganska komplexa frågor vi hanterar. Vi har en ganska varierande bakgrund inom vår grupp så det handlar mycket om att ha rätt förhållningssätt i jobbet.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter för dig som HR-specialist?

Det finns många olika utvecklingsmöjligheter, både inom rollen och i andra roller. Om du har något särskilt intresse finns alla möjligheter att specialisera dig. Vi har många andra spännande jobb inom HR-området och på Folksam uppmuntras intern rörlighet.