Vilma och Filip, aktuarier inom sakförsäkring

Hej! Ni jobbar båda som aktuarie inom affärsområde Sak, vad innebär det?

Vi jobbar med reservsättning av sakskador, vilket betyder att vi beräknar reserver och gör framtida prognoser på skadekostnader. Vi arbetar i cykler – ena månaden är det fokus på analyser av skador för att få rätt reserver, nästa är det fokus på bokslutsarbetet och därefter utveckling av processer. Det är ett väldigt varierat och utmanande jobb och vi har nära samarbete med affären. Den ena veckan är inte den andra lik!

Jag jobbar även som systemaktuarie, säger Vilma. I den rollen ansvarar jag för utveckling och förvaltning av våra processer och system, så mitt kombinerade arbete är väldigt brett. 

Vad tycker ni är roligast i ert jobb?

Att vi stöttar Folksams affär, säger Filip. Vi får stor inblick i hur man tänker kring produkterna framåt och vad som händer i organisationen. Vi har hela tiden ett finger med i spelet och får en bra strategisk överblick.

Vilma instämmer och tillägger:
Det roligaste är också variationen i arbetet. I rollen som affärsaktuarie får vi grotta ner oss i specifika produkter och har tätt samarbete med kollegor inom samma affärsgren. Men jag som även har systemaktuarierollen jobbar dessutom brett med utveckling ihop med helt andra kollegor.

Jobbet är varierat, utmanande och vi får vara med och påverka vår egen utveckling

Vad var det som lockade med Folksam?

Först och främst det varma och personliga intryck jag fick av Folksam på en arbetsmarknadsmässa, berätta Vilma. Det var en familjär stämning, vilket också stämmer nu när jag jobbar här. Jag kan vara mig själv och alla är väldigt hjälpsamma. Det som också lockade är att Folksam är ett ömsesidigt företag. Att vi bidrar till samhällsnytta genom exempelvis vår trafikforskning känns extra bra i magen. 

Filip håller med:
En annan värdefull sak är att jag har väldigt bra chefer som hjälper mig att utvecklas i min roll. Jag får vara med och påverka min egen utveckling, vilket känns väldigt givande. Ett exempel är att jag fått möjlighet att läsa en kurs på universitetet vid sidan av mitt arbete. Det blir kompetensutveckling för både mig och bolaget.

Vilma uppskattar också det stöttande ledarskapet och även att Folksam arbetar mycket med jämställdhet, vilket syns tydligt ute i organisationen.

Hur ser ni på er framtida karriär och utveckling?

Jag ser många möjligheter på Folksam, säger Vilma. Det finns flera andra intressanta roller inom affärsområde Sak, eller så kan man bredda sig inom exempelvis prissättning eller affärsområde Liv. Själv är jag främst intresserad av att fortsätta utvecklas inom sakområdet.

Filip berättar att han i framtiden kan tänka sig en ledarroll:
Jag ser också att jag skulle kunna variera mig inom sakområdet, till exempel få olika individuella ansvarsområden såsom återförsäkring eller fördjupa mig i något annat område.