Perihan, handläggare

Hej Perihan! Du har jobbat ett tag på Folksam, vilka olika jobb har du haft?

Jag började jobba som försäkringsrådgivare för privatpersoner. Att träffa kunderna direkt på det sättet har varit en bra erfarenhet i mina andra jobb. Jag har också jobbat med kooperativ tjänstepension och som handläggare inom tjänstegrupplivförsäkring på vårt dotterbolag KPA Pension. Sedan några månader jobbar jag som handläggare inom affärsstöd för företag. Så jag har haft ganska olika jobb, men den gemensamma nämnaren är försäkring och pension.

Berätta mer om ditt jobb!

Jag och mina kollegor jobbar med Folksams pensionsförsäkringsprodukter för företagare. Vi handlägger försäkringsärenden som handlar om nyteckning, ändring av pågående försäkringar, överlåtelser och avslut. Det gäller företagsförsäkringar inom sparande, såsom tjänstepensioner, löne-/bonusväxling och kapitalförsäkringar.

Vi arbetar nära våra kollegor på företags- och förmedlarsupporten, där vi hjälper till att besvara frågor om våra produkter och handläggarrutiner. Vi jobbar också med ständiga förbättringar och tittar på hur vi kan utveckla våra rutiner, processer och arbetssätt. Allt för att det ska bli bättre och mer effektivt för våra kunder!

Om du är öppen för nya saker så finns det många möjligheter till utveckling här.

Vad är det som gör att du trivs på Folksam?

Om du är öppen för nya saker så finns det många möjligheter till utveckling här. Du kan byta jobb eller utvecklas inom det jobb du har. Det är också lätt att få hjälp av kollegorna om du kör fast i jobbet. Även om Folksam är ett stort bolag så säger alla hej i korridorerna. Jag är väldigt nöjd och stolt över att jobba här!