Sabina, ansvars- och entreprenadhandläggare

Sabina är utbildad rättsvetare och arbetar som ansvars- och entreprenadhandläggare. I sitt jobb hanterar hon skadeärenden för företagkunder.

Hej Sabina! Vad handlar ditt jobb om?

Jag hjälper företagskunder som fått ett skadeståndskrav riktat mot sig. Det kan till exempel handla om någon som halkat i en butik och kräver skadestånd av butiksägaren. Eller en VVS-entreprenör som inte dragit åt en koppling tillräckligt och därmed orsakat en vattenskada. Då kan det vara flera bolag i entreprenaden som blivit drabbade och det kan röra sig om stora skadeståndskrav.

Jobbet är väldigt stimulerande och utmanande eftersom jag utöver skadeståndsrätt och entreprenadjuridik även får arbeta med andra rättsområden. Jag hanterar dagligen många olika slags ärenden beroende på vilken kund jag hjälper.

Vad har du för bakgrund och när började du på Folksam?

Jag har läst rättsvetenskap på Örebro universitet. Det är ett krav i den här rollen att ha en juridisk utbildning eller bakgrund. Det var under min studietid som jag började arbeta extra på Folksam. Nu har jag jobbat här i sex år, varav ett år i min nuvarande roll.

Arbetsuppgifterna är så varierade och jag lär mig något nytt hela tiden

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Jag har stor frihet i hur jag lägger upp mitt arbete. Jag hanterar inkommande ärenden och utreder om det finns försäkringsskydd för skadan och därefter om det föreligger någon skadeståndsskyldighet för vår kund. Oftast jobbar jag självständigt, men vid mer komplexa utredningar har jag dialog med olika sakkunniga personer både inom och utanför Folksam. Jag har ofta kontakt med kunder och motparter både skriftligen och personligen. Motparten kan vara en privatperson, firma eller ett annat försäkringsbolag.

Vad är roligast i ditt jobb?

Att det är så pass varierade arbetsuppgifter och att jag lär mig något nytt hela tiden. Och att jag får jobba ihop med mina grymma kollegor! Vi stöttar varandra i det dagliga arbetet, vi är ödmjuka och prestigelösa och har kul ihop.

Vilka egenskaper behöver man ha för att jobba som ansvars- och entreprenadhandläggare?

Du behöver kunna arbeta självständigt, vara kommunikativ och orädd inför nya situationer. Och agera professionellt i kontakter med motparter och motpartsombud, men samtidigt vara ödmjuk och prestigelös. Det vinner du på i längden.

Det gäller även att ha ett tryggt och tydligt bemötande gentemot kunderna och ge snabb hjälp. Många kan vara skärrade när de fått ett skadeståndskrav riktat mot sig och då behöver du kunna berätta vad som gäller och lugna dem lite. Det känns bra att kunna ge dem den hjälpen.

Vad är det som gör att du trivs på Folksam?

Det som har fått mig att stanna så länge är främst att jag har haft förmånen att ha fantastiska chefer och omtänksamma kollegor som har blivit som min lilla familj. Att jag fått möjligheten att utvecklas genom att byta tjänst tre gånger under mina sex år är också en bidragande faktor. Sedan uppskattar jag även flexibiliteten som min tjänst erbjuder genom hemarbete vissa dagar och att ledarskapet ofta präglats av frihet under ansvar. Jag uppskattar också Folksams värderingar, särskilt kring hållbarhet som känns mer aktuellt än någonsin. Folksam har ett fint varumärke.

Slutligen, har du några tips till andra med din bakgrund?

Öppna ögonen för försäkringsbranschen! Att jobba på försäkringsbolag var inte helt självklart för mig och jag upplever att många studenter inte är medvetna om de goda möjligheter som finns för jurister här.