Elin, regresshandläggare

Hej Elin, vad jobbar du med?

Jag jobbar som regresshandläggare. Regress betyder återkrav vilket innebär att jag återkräver utbetald försäkringsersättning från annan part som bär ansvaret för den inträffade skadan. Det jag gör är alltså att utreda om det finns en annan part som kan ses som skadeståndsrättsligt ansvarig för skadan. I detta ingår att förhandla med motparter, ingå förlikningar och så vidare.

En annan del av jobbet är att stödja och utbilda kollegor inom andra skadeprocesser på Folksam. Det kan vara inom bygg, sak, djur och företag. Vi håller utbildningar om juridiken som rör våra regresser men också om skadeståndsrätt överlag. Vi är beroende av handläggarnas hjälp då det är de som flaggar för regress till oss. Ett exempel på en vanlig regress är när vår försäkringstagare har anlitat en entreprenör för renovering av ett badrum som blir fel. Då kan vi återkräva den utbetalda försäkringsersättningen från entreprenören med stöd av konsumenttjänstlagen.

Berätta om din tid på Folksam!

Jag läste juristprogrammet på Örebros universitet och tog min examen i januari 2020. Då började jag som handläggare på rättsskyddssavdelningen på Folksam. Det var mitt första jobb efter min examen och jag jobbade där i cirka två och ett halvt år. För knappt två år sedan började jag i min nuvarande roll som regresshandläggare.

Det är varierande arbetsuppgifter och man jobbar med många olika rättsområden.

Varför ska man jobba som jurist på Folksam?

För att det finns så många olika möjligheter här. Du kan jobba som skadereglerare, skadespecialist, försäkringsjurist, gruppchef eller regresshandläggare, som jag. Det är många olika rättsområden som aktualiseras här och det finns stora utvecklingsmöjligheter. Jag började till exempel som handläggare på rättsskydd och gick sedan vidare till regress.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att det är så varierande arbetsuppgifter och att jag jobbar med många olika rättsområden, bland annat allmän skadeståndsrätt, entreprenadrätt, konsumenträtt och produktansvar. Det gör jobbet väldigt stimulerande.

En stor och viktig del för mig är också att jag har så bra kollegor och att Folksam är en väldigt prestigelös arbetsplats. Vi har roligt tillsammans! Jag har också mycket frihet under ansvar där jag själv kan styra min dag och lägga upp arbetet som det passar mig. Dessutom har jag möjlighet att driva min egen kompetensutveckling, till exempel genom att gå en extern utbildning om jag känner att jag vill utvecklas inom något rättsområde.

Vad är det mest komplexa i ditt jobb?

Utmaningen är att det är så brett och jag behöver ha en bred juridisk kunskap. Jag jobbar till exempel med ganska komplexa företagsregresser ibland och entreprenadjuridiken är svår, det krävs att jag kan den för att kunna skicka återkrav. Men utmaningarna är också det som gör jobbet så roligt!