Träffa några av våra jurister

Hos oss på Folksam finns flera olika jobb för jurister. Här väntar nya möjligheter och utmaningar i ett öppet klimat som låter dig växa. Karriärvägarna är många och leder i flera riktningar. Du har möjlighet att bygga vidare på din kompetens utifrån en stabil plattform. Du blir dessutom en del av ett dynamiskt team med erfarna juristkollegor och får jobba för ett mer hållbart och tryggt samhälle.

I filmen får du möta några av våra jurister som berättar om sina jobb och varför de trivs på Folksam.

Cristoffer, bolagsjurist
Cristoffer jobbar som bolagsjurist. Hans arbetsuppgifter handlar om att hantera olika legala frågor, genomföra juridiska utredningar och ge rådgivning.
Intervju med Cristoffer
Helena, skattejurist
Helena arbetar som skattejurist, vilket innebär att hon är rådgivare åt hela Folksamgruppen i olika typer av skattefrågor.
Intervju med Helena
Elin, regresshandläggare
Elin är regresshandläggare, i hennes jobb ingår att återkräva utbetald försäkringsersättning från annan part som bär ansvaret för en inträffad skada.
Intervju med Elin
Frida, chef för Regulatory Office
Frida ansvarar för Regulatory Office och jobbar dels med GDPR och dataskyddsfrågor, dels med regelverksprocessen.
Intervju med Frida
Therese, Compliance Officer
Therese jobbar som Compliance Officer och till hennes uppgifter hör bland annat att granska och stöda Folksam i frågor om lagar och regler för försäkringsverksamhet.
Intervju med Therese