Emmi, avdelningschef

Hej Emmi! Du har haft flera roller hos oss, berätta!

Ja det stämmer, jag började 2011 som affärsaktuarie – en enormt bred roll där jag lärde mig massor om aktuariellt arbete. Här fick jag chans att prova på många olika uppgifter för att hitta mina egna intressen inom yrket. Efter några år gick jag vidare till en roll som bolagsaktuarie. Där fick jag vara delaktig i utvecklandet av nya processer och interna förflyttningar. Idag jobbar jag som avdelningschef i en kombinerad roll där jag dels jobbar operativt som aktuarie, dels som ledare för medarbetarna i mitt team. 

Det bästa är att Folksam står för en hållbar karriär som innefattar sunda värderingar

Det bästa av två världar låter det som?

Ja verkligen! Ena dagen får jag utmanas och dyka ner i siffror, andra dagen coachar jag mina medarbetare för att de ska utvecklas och utmanas i sina jobb. Det är otroligt intressant med variationen i min roll.

Vad ser du är viktigt om man vill jobba som aktuarie hos oss?

En förutsättning är såklart att gilla det matematiska, siffror och analys. Minst lika viktigt är också att kunna samarbeta bra med andra samt förklara analyser på ett begripligt sätt för att stötta affären och bidra till kloka affärsbeslut.

Hur bidrar du i din roll till Folksams affär?

I allra högsta grad! Våra analyser används för ekonomiska uppföljningar, riskbedömningar och olika affärsbeslut. Vi bidrar också till regelefterlevnad i vårt dagliga arbete. Och i min ledarroll säkerställer jag att mitt team har rätt kompetens och gör rätt prioriteringar för att stötta Folksams vision och mål.

Vad är det bästa med att arbeta på Folksam?

Det bästa är att Folksam står för en hållbar karriär som innefattar sunda värderingar, vilket gjort att jag kunnat göra karriär i många olika faser i livet. Vi har också ett otroligt trevligt arbetsklimat med hjälpsamma, engagerade och kunniga kollegor. Jag upplever dessutom att inom Folksam finns det många fina karriärmöjligheter, vilket gjort att jag stannat kvar.

Hur ser du på din framtida karriär och utveckling?

Även om jag jobbat som aktuarie och ledare på Folksam i många år så utmanas och utvecklas jag fortfarande. Folksam är bra på att stötta ledarnas utveckling vilket jag uppskattar väldigt mycket. Omvärlden, olika regelverk och Folksams mål förändras ständigt, vilket resulterat i att vi arbetar på ett annat sätt nu än för elva år sedan. Det som gör mig otroligt stolt är att jag fått vara med på den stora utvecklingsresan vi gör för att arbeta mer effektivt och bidra till Folksams vision.