Träffa oss som jobbar med styrning och kontroll

Det bästa sättet att lära känna oss på Folksam är att lyssna på våra medarbetare. Här har vi samlat ett antal intervjuer där vi låter några av dem själva berätta om sina erfarenheter.

De delar bland annat med sig av sin resa inom Folksam och sina framtidsvisioner. De berättar också vad de tycker är roligast, viktigast och mest utmanande med sina jobb.

Jurist på Folksam

Hos oss på Folksam finns flera olika jobb för jurister. Här väntar nya möjligheter och utmaningar i ett öppet klimat som låter dig växa, i balans. Karriärvägarna är många och leder i flera riktningar. Här du får möjlighet att bygga vidare på din kompetens från en stabil plattform. Du blir dessutom del av ett dynamiskt team med erfarna juristkollegor och får jobba för ett mer hållbart och tryggt samhälle.

I den här filmen får du möta några av våra jurister som berättar om sina jobb och varför de trivs på Folksam.

Träffa några av oss

Therese, Compliance Officer
Therese jobbar som Compliance Officer och till hennes uppgifter hör bland annat att granska och stöda Folksam i frågor om lagar och regler för försäkringsverksamhet.
Intervju med Therese
Dan, riskanalytiker
I rollen som riskanalytiker ansvarar Dan för riskhanteringssystemet.
Intervju med Dan
Elin, prisanalytiker
Elin jobbar som prisanalytiker. Hennes Folksamkarriär började med ett jobb som CRM-analytiker. Idag utvecklar hon modeller och metoder för prissättning.
Intervju med Elin
Jenny, internrevisor
Jenny arbetar som internrevisor inom Folksam Sak-koncernen med särskilt ansvar för riskanalys och revisionsplan.
Intervju med Jenny