Träffa oss som jobbar med styrning och kontroll

Det bästa sättet att lära känna oss på Folksam är att lyssna på våra medarbetare. Här har vi samlat ett antal intervjuer där vi låter några av dem själva berätta om sina erfarenheter.

De delar bland annat med sig av sin resa inom Folksam och sina framtidsvisioner. De berättar också vad de tycker är roligast, viktigast och mest utmanande med sina jobb.

Träffa några av oss

Therese, Compliance Officer
Therese jobbar som Compliance Officer och till hennes uppgifter hör bland annat att granska och stöda Folksam i frågor om lagar och regler för försäkringsverksamhet.
Intervju med Therese
Dan, riskanalytiker
I rollen som riskanalytiker ansvarar Dan för riskhanteringssystemet.
Intervju med Dan
Moa, prisanalytiker
Moa jobbar som prisanalytiker. Hennes Folksamkarriär började med ett sommarjobb. Idag utvecklar hon modeller och metoder för prissättning.
Intervju med Moa
Jenny, internrevisor
Jenny arbetar som internrevisor inom Folksam Sak-koncernen med särskilt ansvar för riskanalys och revisionsplan.
Intervju med Jenny