Michael, byggtekniker

Hej Michael, vad jobbar du med?

- Jag jobbar som innetekniker inom Folksams byggskadeverksamhet. Det innebär att jag hanterar kundärenden som har med byggskador att göra.

Jag har främst kontakt med kunderna via telefon, jag gillar den personliga kontakten. Inom gruppen finns också utetekniker som åker ut och besiktigar skador på plats, vilket behövs om det är en stor och komplex skada. Vi lär oss mycket av varandra och om man vill utvecklas genom att prova på den andra rollen finns det goda möjligheter till det. För egen del har jag även utvecklats genom att delta i olika projekt, till exempel som super user för ett av våra skadesystem. Väldigt spännande!

Vad gjorde du innan du kom till Folksam?

Jag jobbade på Anticimex som besiktningsman och utredare inom byggskador. Efter nio år var det dags att gå vidare och försäkringsbranschen kändes som ett naturligt och intressant val.

Vad är särskilt kul och utmanande i ditt jobb?

Det roligaste är att ha kontakt med människor från hela landet. Jag har ett stort eget ansvar att lösa kundens problem på bästa sätt. Utmaningen är att lyssna in hur jag kan hjälpa kunden i varje specifik situation. Skador som verkar små kan ändå kännas stora för kunden. Det kan också vara knepigt att balansera den bästa lösningen med de villkor och rutiner som gäller. I det här jobbet är du dessutom väldigt väderberoende – är det storm eller översvämning vet du att det blir mycket jobb. Då gäller det att kavla upp armarna tillsammans för att hjälpa våra kunder!
Jag har ett stort eget ansvar att lösa kundens problem på bästa sätt.

Hur ska man vara för att lyckas som byggtekniker på Folksam?

Du behöver vara trygg, personlig och engagerad och kunna lyssna in kundens behov. Du ska också kunna förklara på ett enkelt och tydligt sätt vad försäkringen kan hjälpa till med. Många som ringer har aldrig haft en skada förut och vet inte vad som gäller. Det är mitt jobb att vägleda och berätta hur processen går till för att skapa trygghet. Många blir positivt överraskade av vilken hjälp de kan få.

Hur kan du bidra till Folksams mål – branschens nöjdaste kunder?

Kunderna är våra ägare och det är mitt ansvar att ge dem bra service. Och det gäller även i de fall då försäkringen inte faller ut. Jag strävar alltid efter att avsluta mina ärenden på ett bra sätt, att förklara varför och inte bara säga nej. Jag försöker vägleda kunden vidare och ge råd om hur han eller hon kan stärka sitt försäkringsskydd för att få bättre skydd i framtiden. Då blir kunden nöjd även om vi inte kunde erbjuda hjälp vid just det här tillfället.

Hur är stämningen på jobbet?

Jag jobbar med tio andra innetekniker och vi är en väldigt sammansvetsad grupp med god stämning och högt i tak. Vi har många olika bakgrunder och erfarenheter och delar gärna med oss av vår kunskap till varandra.

Vad tror du att du jobbar med om tre år?

Jag trivs med Folksam som arbetsgivare och vill gärna jobba kvar. På sikt vill jag utvecklas genom att delta i fler projekt inom skadeområdet och samarbeta med kollegor från olika verksamheter. Kommunikation med människor är det jag brinner för.

Vad kännetecknar Folksam som arbetsplats?

Det är en trygg arbetsplats där du har många möjligheter att utvecklas. Folksam värnar om sina medarbetare och erbjuder bra villkor. Det känns också bra att Folksam har försäkringar som hela tiden är i förändring. Vi utvecklar våra produkter för att skapa mer nytta för kunderna.