Hemförsäkring

Vilken hemförsäkring behöver du?

Med en hemförsäkring skyddas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar. Oavsett om du bor i lägenhet, radhus eller villa så ger våra hemförsäkringar ett bra skydd för allt du bryr dig om – bara en sådan sak som att det alltid ingår hjälp vid id-stöld.

Tilläggsförsäkringar

Även en innehållsrik hemförsäkring kan behöva kompletteras med tanke på de behov som just du och din familj har. Därför har vi ett utbud av bra tilläggsförsäkringar. Till exempel för dig som behöver försäkra ett värdefull föremål eller för dig som gillar att resa ofta och länge.

Rabatter och förmåner

Med en hemförsäkring hos oss får du samlingsrabatt på många försäkringar, till exempel för bilen och fritidshuset. Du får också rabatt när du förebygger skador därhemma. Som kund har du bra förmåner som förenklar vardagslivet, byggrådgivning är en av dem

En hemförsäkring är den viktigaste försäkringen i ditt liv. Du får en grundläggande försäkring som ger ersättning om ditt hem och dina saker blir skadade. Alla hemförsäkringar har också ett reseskydd där du kan få ersättning för kostnader. Hemförsäkringen täcker oftast alla som är folkbokförda på din adress.

En hemförsäkring innehåller olika delar beroende på vad du väljer för paket: 

 • Egendomsskydd (lösöre)
  Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker som du har för privat bruk. Egendomsskyddet gäller vid exempelvis brand, stöld och skadegörelse.
 • Reseskydd
  I en hemförsäkring ingår alltid ett reseskydd. Under resans första 45 dagar gäller det i hela världen för stöld, läkarvård och vissa andra skador på ditt resgods upp till 40 000 kronor.
 • Överfallsskydd
  Ett överfallsskydd kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.
 • ID-stöld
  Om du har hemförsäkring med ID-stöld får du dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld.
 • Allrisk
  Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och ingår i våra hemförsäkringspaket Mellan och Stor. Den gäller när du råkar ut för något som den vanliga hemförsäkringen inte täcker. Exempelvis skadad mobil eller tv som gått sönder.
 • Ersättning obrukbar bostad
  Blir din bostad helt eller delvis obrukbar efter brand eller annan skadehändelse som försäkringen omfattar så ersätter vi nödvändiga och skäliga merutgifter för till exempel kost, logi och magasinering i upp till två år.
 • Flyttskydd
  När du ska flytta så är dina saker försäkrade på både den gamla och den nya adressen under en övergångsperiod på 31 dagar.

Priset på en hemförsäkring beror på din bostad och vilket hemförsäkringspaket du väljer när du försäkrar ditt hem. I grundpaketet ingår alltid bland annat egendomsskydd, reseskydd och överfallsskydd. Tillägg och att öka försäkringsbeloppet om det inte täcker värdet på dina saker påverkar också hur mycket hemförsäkringen kostar.

Alla hemförsäkringar har ett grundskydd där de viktigaste är egendomsskydd (för boende och saker) och reseskydd. Ersättning i egendomsskyddet ger ersättning vid exempelvis brand eller stöld.

 • Egendomsskydd (för boende och saker)
 • Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker vid privat användande. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. För att se vad allt som hemförsäkringen täcker - se försäkringsvillkoret under Egendomsskydd.

 • Reseskydd
 • I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd under resans första 45 dagar. Den täcker läkarvård och merkostnader när du är utomlands och täcker stöld och andra skador på resgods.

 • Överfallsskydd
 • Blir du själv utsatt för en misshandel innebär överfallsskyddet att du kan få ersättning för dina personskador.

 • Rättskydd
 • Om du skulle krävas på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker finns en ansvarsförsäkring som ersätter dina kostnader för ett juridiskt ombud.gäller ansvarsförsäkringen som kan ge dig ersättning.

 • Allrisk
 • Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och gäller när du råkar ut för något som den vanliga hemförsäkringen inte täcker. Exempelvis tappade glasögon, mobil och så vidare.

Hemförsäkringen gäller för alla som är bosatta och folkbokförda på samma adress och har gemensamt hushåll. Som inneboende omfattas du inte av din hyresvärds hemförsäkring eftersom ni inte delar hushåll. Därför rekommenderar vi att du tecknar en egen hemförsäkring.

Som andrahandshyresgäst behöver du teckna en egen hemförsäkring eftersom du inte omfattas av förstahandshyresgästens hemförsäkring.

Din hemförsäkring gäller på samma sätt om din andrahandshyresgäst skadar dina saker som om du skadar dem. Exempelvis så gäller din hemförsäkring om din hyresgäst av misstag orsakar en brand eller en vattenskada som skadar dina saker. Detta innebär också att hemförsäkringen inte gäller om din hyresgäst skadar dina saker med uppsåt.

Din hyresgäst ingår dock inte i din hemförsäkring och behöver därför ha en egen hemförsäkring för sina egna saker.

En hemförsäkring är inte bara en försäkring för dina saker utan innehåller flera andra viktiga skydd. Exempelvis ersättning för annat boende om din bostad blir obeboelig efter en skada, reseskydd om du skadas på utlandsresan och behöver hemtransport, överfallsskydd om du blir utsatt för våld och rättsskydd om du hamnar i rättslig tvist.

Du har även ansvarsskydd om du skulle bli skadeståndsskyldig,

Om du äger en bostadsrätt är det viktigt att du försäkrar själva lägenheten med en bostadsrättsförsäkring och om du äger en villa behöver du försäkra byggnaden och tomtmarken med en villaförsäkring.

Det finns inget lagkrav i Sverige att du måste ha en hemförsäkring men vi rekommenderar alla hushåll att ha en hemförsäkring.

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller i hela världen i 45 dagar. Två viktiga delar i reseskyddet är ersättning för vårdkostnader och för hemtransport. Dessa ersätts vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resan, men inte om du redan var sjuk och hade ett vårdbehov när resan började.

Eftersom vård utomlands och hemtransport kan vara väldigt kostsamt är det viktigt att du omfattas av ett reseskydd.

Så fungerar reseskyddet