Simone, bolagsjurist

Hej Simone, berätta om ditt jobb!

— Det är väldigt roligt och varierande! Jag jobbar som bolagsjurist, främst mot Folksams fastighetsbolag. Vi har som mål att investera mer i fastigheter och jag jobbar bland annat med transaktioner, vilket innebär exempelvis avtalsförhandlingar.

Jag ska se till att finansieringen fungerar och håller kontakten med vår skattejuristavdelning. Dessutom hanterar jag en hel del andra avtal kring hyres- och fastighetsförvaltningsfrågor.

Ett annat av mina uppdrag är som sekreterare i styrelsen för SACO Folksam Försäkrings AB, ett av bolagen i Folksamgruppen. Jag skriver protokoll, ansvarar för olika regelverk och är involverad i bolagets stämma. Mitt tredje ansvarsområde är att bidra i den årliga lämplighetsprövningen av medlemmarna i Folksamgruppens olika styrelser. Jag går bland annat igenom CV:n, bakgrundskontroller och intressekonfliktsanalyser och hjälper utifrån dessa till att bedöma lämpligheten.

Vad är särskilt kul och utmanande med jobbet?

Variationen är både kul och utmanande. Du måste vara flexibel och kunna ställa om snabbt. Fastighetstransaktionerna är extra roliga och intressanta. Då är det intensivt och fartfyllt – det gillar jag! Samarbetet med alla trevliga kollegor är också väldigt roligt, att få jobba med andra är viktigt för mig. En utmaning är att Folksam är stort och det tar tid att lära känna organisationen.

Hur kom det sig att du sökte dig till Folksam?

Efter min juristutbildning jobbade jag bland annat på advokatbyrå och jag har även suttit ting. Jag har dock alltid velat bli bolagsjurist och när jag såg en annons från Folksam blev jag nyfiken. Dels verkade själva jobbet intressant, dels gillade jag den bild jag fick av Folksam som bolag. Kulturen lockade mig!
Variationen är både kul och utmanande.

Hur ska man vara för att göra ett bra jobb som bolagsjurist?

Du behöver vara ganska smidig och lyhörd, kunna lyssna in olika perspektiv och hitta effektiva lösningar. Det är bra att vara ödmjuk men du måste också kunna sätta ner foten och vara tydlig med att det finns lagkrav att följa. Du ska kunna hålla en egen ståndpunkt när det behövs.

På vilket sätt bidrar du till Folksams mål att ha branschens mest nöjda kunder?

Jag möter ju inte våra kunder direkt, men i min roll kan jag se till att de juridiska frågorna hanteras korrekt och på så sätt bevaka kundernas intresse. Kunderna är ju också Folksams ägare. Våra fastighetsinvesteringar ska bidra till att kundernas pengar investeras på ett klokt och ansvarsfullt sätt, så att Folksam får tillväxt och kan satsa ännu mer på utveckling och kundnytta.

Hur trivs du på jobbet?

Jättebra! Trevlig stämning och bra kollegor. Vi är en ganska brokig grupp med flera starka personligheter och det tycker jag är kul. Vissa perioder kan vara intensiva med högt tempo, men kollegorna och de roliga uppgifterna gör att det är värt det.

Hur ser du på framtida karriär och utveckling?

Det finns många spännande utvecklingsmöjligheter inom Folksam, många stannar länge och byter jobb internt. Just nu är jag dock väldigt nöjd med den roll jag har, jag vill fortsätta utvecklas i den och fördjupa mig ännu mer inom fastighetsområdet.

Slutligen - vad tycker du är det bästa med Folksam som arbetsplats?

Stämningen på jobbet och att jag får arbeta med kompetenta och trevliga människor som jag lär mig mycket av. För mig är det grunden för att trivas!