Byggmiljöguiden

Miljövänligt byggmaterial

Miljöaspekten blir allt viktigare för vilka val vi gör i vår vardag och när det kommer till vårt boende finns det många olika frågor att ta ställning till.
Ur miljösynpunkt är det oftast svårast att veta vilka val som är bäst. I byggmiljöguiden får du kunskap om hur du väljer material som gör minst skada på våra gemensamma tillgångar – luft, mark och vatten.

Folksams byggmiljöguide används i hög grad av branschens experter, och vi hoppas att den även kan komma till användning av alla som själva bygger om hemma.