Bli av med råttor och möss

Råttor trivs i fuktiga miljöer som i källare och avlopp. Eftersom de sprider sjukdomar och smitta genom avföring och urin är det viktigt att vi försöker hålla dem borta från våra hem. Råttor kan också orsaka enormt stora skador om de gnager sönder isolering, kablar och elledningar.

Möss söker sig inomhus på hösten för att få värme och hitta mat. När de har flyttat in gnager de på det mesta de kan hitta. För att slippa att mössen flyttar in i ditt hem eller fritidshus när det blir kallare ute finns det flera saker du kan göra, både utomhus och inomhus.

Här har vi samlat några tips om hur du kan bli av med möss och råttor om de flyttat in hos dig eller om de trivs i din trädgård.

Hur vet jag om jag har råttor eller möss?

Du brukar kunna höra råttor och möss genom deras spring i väggarna, krafsande och ibland gnagande. Ofta lämnar de spår efter sig i form av spillning. Det går att se viss skillnad på musskit och råttbajs, främst i form och storlek. Eftersom både möss och råttor förökar sig snabbt ska du agera direkt när du upptäcker dem.

Du kan förebygga problem med råttor och möss genom att täta hål i väggar och andra öppningar. Täta gärna med något stort och hårt eller med stålull, för det vill gnagarna inte bita igenom. Ett tätt metallnät är också en lösning.

Fakta om råttor

 • Brunråttan är den vanligaste råttan i Sverige. Den blir mellan 20–30 centimeter lång utan svans och svansen är cirka 15–23 centimeter lång.
 • Eftersom råttans tänder växer hela tiden måste den gnaga för att tänderna inte ska bli för långa.
 • Råttan kan ta sig igenom ett hål på 2 centimeter i diameter. Råttor kan hoppa upp emot 1 meter utan ansats, de kan simma och även klättra flera meter på lodräta ytor, till exempel på insidan av ett avloppsrör.
 • Råttans ungar blir könsmogna väldigt tidigt, vilket innebär att råttorna kan föröka sig mycket snabbt. En råtta lever ungefär 1-3 år.
 • Råttor kan sprida smitta som orsakar allvarliga sjukdomar hos människor, exempelvis salmonella, toxoplasma och hantavirus. Smitta sprids via råttornas urin och avföring.

Hur får man bort möss och råttor i väggarna?

Du kan själv försöka fånga råttor och möss med råttfällor som är laddade med mat. Ett annat tips är att skrämma i väg dem med hjälp av råttskrämmor som har ultraljud.  I vår säkerhetsbutik hittar du musfällor att placera ut på strategiska ställen.  

När mössen eller råttorna redan tagit sig in i väggarna eller på annat ställe inomhus så kan du behöva hjälp av en saneringsfirma för att få bort dem. Om du har försäkrat ditt bostadshus eller fritidshus hos oss i Folksam ingår rådgivning och skadedjurssanering via Anticimex i din försäkring.

Kontakta Anticimex direkt på telefon 075-245 10 00 måndag till fredag klockan 7-18 eller genom Anticimex kontaktformulär.

Fakta om möss

 • I Sverige är husmus och skogsmus de vanligaste arterna. Husmusen är något mindre än skogsmusen, som blir cirka 10 centimeter lång exklusive svansen. Svansen är lika lång som kroppen.
 • Under ett år föder mushonorna upp till 4 kullar med 4–8 ungar i varje kull.
 • Husmusen bygger gärna bon inuti väggar, på vindar eller under golv. Skogsmusen lever hellre ute i naturen men den kan ta sig in i våra hus för värme och föda.
 • Husmusen äter det mesta men föredrar frukt, frön, gryn, mjöl, spannmål och spannmålsprodukter. Skogsmössen gillar nötter, skott och knoppar, men kan även tugga i sig stearin och tvål.
 • En mus kan ta sig in genom väldigt små hål. Det behöver inte vara större än 6–7 millimeter, ungefär som diametern på en penna.

Bekämpa råttor utomhus

Råttor trivs där det finns människor. De tycker om miljöer där det finns gott om mat och ställen de kan gömma sig på. Därför är det bra att hålla rent utomhus, att plocka bort fallfrukt under fruktträden, ta bort spillet under fågelbordet och placera komposten långt bort från huset. Se även till att ha rent runt sopkärl och att ha lock på soptunnorna.

Tänk på att råttor både kan hoppa och klättra och att växter som växer på eller intill fasaden därför bör klippas bort eller hållas korta. Du ska inte heller stapla ved, ställa trädgårdsmöbler eller annat som kan användas som klätterställning mot husväggen.

Det bästa åtgärden du kan göra för att hålla råttorna borta från ditt hus är att täta alla hål i fastigheten. Råttor kan ta sig in i hål som inte är större än 2 centimeter.

Om du upptäckt råttor utomhus och vill ha hjälp med bekämpning, kontakta Anticimex på telefon 075-245 10 00 (måndag-fredag 7-18) eller genom Anticimex kontaktformulär.

Problem med råttor i kompost och bokashi

Trädgårdsavfall kan du kompostera i en öppen trädgårdskompost. Matrester måste däremot komposteras i en sluten behållare med lock för att slippa problem med råttor och andra skadedjur. Placera gärna kompostbehållaren en bit från huset.

Om du använder bokashimetoden för att bryta ner ditt matavfall till jord utomhus bör du gräva ned den jästa bokashin i en tunna med jord med lock. Då kommer inte råttor och möss åt innehållet. Du kan också lägga ett kompostgaller över platsen där du grävt ner din bokashi så att inte fåglar och katter gräver runt i jorden och sprider ut det konserverade matavfallet.

Kom ihåg att du ska anmäla egen kompostering av matavfall till kommunen.

Mata fåglar utan att få råttor

Fågelmat och fågelfrön kan dra till sig både möss och råttor. Eftersom de kan klättra så hjälper det inte att maten finns högt upp i ett fågelbord eller i en fågelautomat.

Plockar du upp under fågelbordet eller väljer fågelmat som ger mindre spill så minskar du risken att råttor och möss kommer på besök. Talgbollar, matfett och skalade solrosfrön är exempel på fågelmat som inte skräpar så mycket.

Bli av med råttor under altanen

Genom att hålla rent på och under altanen kan du undvika att få påhälsning av råttor vid huset. Ta bort löv och skräp som blåst in under trädäcket eftersom råttorna trivs i den skyddade och ostädade miljön. Förvara inte heller bråte under altanen.

Se till att täta mellan husväggen och altanen så att råttorna inte kan krypa ner och täck igen eventuella hål i husgrunden, även de riktigt små.

Om råttorna redan tagit sig in under altanen och bosatt sig där så behövs eventuellt en råttsanering.

Se till att mössen inte följer med veden in i huset

Om du eldar med ved ska du skaka ur vedsäckarna ordentligt innan du tar in dem, annars är det risk för att du får in möss i huset. Mössen gömmer sig gärna i vedstaplar och i de säckar som veden kommer i.

Förvara inte stora mängder ved inomhus och håll vegetationen kort vid de vedstaplar du har utomhus.

Exempel på lukt som skrämmer råttor

Det finns vissa starka dofter som kan avskräcka råttor. Du kan till exempel prova att ha ättika i en skål, lägga ut vitlök eller något annat som luktar starkt där du inte vill ha gnagare. Exempel på starka avskräckande dofter är:

 • ättika
 • vinäger
 • vitlök
 • klorin
 • bensin
 • terpentin

Hur gäller försäkringen vid skador och problem med möss och råttor?

 • Om du har Villaförsäkring Bas, Mellan eller Stor eller din fritidshusförsäkring hos oss ingår det en skadedjurförsäkring. Försäkringen innebär att du får hjälp med råd och sanering av Anticimex för att bli av med skadedjur som råttor och möss i den byggnad du har försäkrat.

  Villaförsäkring Stor täcker även skada på försäkrad huvudbyggnad, om skadan är orsakad av råttor eller möss.

  Kontakta Anticimex direkt om du har frågor om råttbekämpning och andra skadedjur. Antingen via telefon 075-245 10 00 (Måndag-fredag 7-18) eller genom Anticimex kontaktformulär.

Täcker försäkringen skador från råttor i bilen?

Det är inte ovanligt att råttor kryper in i bilar och under motorhuvar för att söka skydd. Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer.

Om du har eget garage eller plats i en garagelänga kan du skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta från bilen.

Står din bil ute kan du ha en batteridriven rått- och musskrämma. Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna. En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Om du har bilförsäkringen hos i Folksam och din bil får skador orsakade av råttor och möss kan du ha rätt till ersättning. Både vår hel- och halvförsäkring gäller för maskin- och elektronikskada som påverkar bilens funktion, till exempel elektriska kablar. Hela listan på de komponenter som täcks av försäkringen hittar du i villkoret. Du betalar alltid självrisk för maskin- och elektronikskada.

Här finns information om vår bilförsäkring.

Vad är det för skillnad på möss och råttor?

 • Musens spillning är smal, inte längre än 10 millimeter och har formen av ett svart riskorn medan råttans bajs är större, rundare och liknar en oliv.
 • Mössen lämnar sin spillning i de områden de vanligen rör sig. Råttor har däremot speciella ställen där de samlar sin avföring.
 • Råttan är ungefär 20 centimeter lång (svansen ej inkluderad), dubbelt så stor som musen och gör större gnagmärken än musen. Gnagmärkena är cirka 3 millimeter breda, jämfört med musens 1,5 millimeter.
 • Möss äter ofta frön, säd och växter, medan råttor äter både vegetabilisk och animalisk föda – gärna våra sopor.
 • Råttor håller ofta till i fuktiga utrymmen och vid soputrymmen eller i parker medan möss gärna bosätter sig i väggarnas isolering och under golvet när kylan kommer.

Källor:

AnticimexExpressen Leva & Bo och Stick.se

Publicerad 11 november 2022
Uppdaterad 8 september 2023

Hur försäkrar jag mitt hem?

Vi har hemförsäkringar anpassade efter ditt boende, till exempel för dig som har villa, bostadsrätt eller fritidshus.