Bästa mögeltvättmedlet

Vanligt diskmedel med i toppen

Vanligt diskmedel är lika bra eller bättre än många specialmedel för mögeltvätt. Det är dessutom både milt och miljövänligt.
Det visar vår undersökning av mögeltvättmedel som kompletterar vårt senaste test av utomhusfärger.

Det specialmedel som fick bäst resultat är Svanen-märkta Biokleen Alg & Mögeltvätt. Alltså: ett miljöanpassat medel är bäst.

Stora skillnader mellan bästa och sämsta medlen

De målade träpaneler som i senaste färgtestet blivit mest mögeldrabbade har använts för tvätt med nio olika mögeltvättmedel.

Därefter har vi jämfört resultaten. Det skiljer mycket mellan de bästa och sämsta medlen, men ingen av panelerna var helt mögelfri efter ett år.

Våra testresultat

Siffrorna i tabellen anger graden av mögelpåväxt där 0 är ingen påväxt, 1 = antydan till påväxt, 2 = lätt påväxt, 3 = påtaglig

Fabrikat Produkt Resultat
Biokleen AB Alg & Mögeltvätt 1,4
Impregnum AB Dentar Combi Clean 1,9
Nitor Nitor Ute Alg & Mögeltvätt 1,9
Procter & Gamble Yes Original 2
Beckers AB
Alg & Mögeltvätt 
2,4
Impregnum AB Bor-ex 2,7
Jape Produkter Jape Prickfri 7 Underhållstvätt 2,7
Jotun Husvask/Pingo Desinfektion 2,8
Svenska Reimpregnerings AB Boracol 10 2,8