Åska och blixtnedslag

Så skyddar du dina saker

I samband med åska och blixtnedslag finns risk för skador på hemelektronik.

Främst gäller det datorer och tv-apparater men även andra elektroniska prylar vi har i våra hem riskerar slås ut av åskan.

Men genom att följa några enkla tips kan du undvika skador. Förra året anmäldes flera tusen åskskadade föremål till Folksam. All hemelektronik riskerar att slås ut vid åsknedslag

Erik Arvidsson är skadeförebyggare på Folksam och menar att vi har allt fler apparater i hemmen:

– Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare och många av dem står i standby-läge. Förutom att de drar onödig el så innebär det en risk för att de skadas vid åsknedslag, säger han.

Håll dig uppdaterad här – krisinformation

null
Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam
Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare och många av dem står i standby-läge Erik Arvidsson, skadeförebyggare

Så skyddar du hemelektronik vid åska

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag – och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten
  • Standby-läge – förutom att hemelektronik drar onödig el i standby-läge så innebär det risk för skada. Stäng av helt i stället.
  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används
  • Se till att ha jordfelsbrytare – och även överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag
  • Stäng alla fönster i huset – för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig
  • Vänta med att duscha eller bada – eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag

Våra hemförsäkringar

I hemmet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.