Folksam testar

Fyrtiofem vanliga utomhusfärger

Till testresultatet
Bara 4 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar slutresultatet av sitt test av utomhusfärger. Fler än hälften har så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp.

Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger.

Färgtestet för nedladdning

Läs vårt pressmeddelande om testet

Halvtidsavläsning – en färg och två färgsystem redan underkända!

Just nu testar vi en ny omgång färger. Våren 2018 kommer resultaten men redan nu är det dags att presentera ett delresultat som kan ge indikationer kring vilka färger som är ett bra val – och vilka du bör undvika.

Nu presenterar vi halvtidsresultatet i vårt oberoende test om hur utomhusfärger klarar sig i olika svenska klimat. Och redan nu kan konstateras att en färg och två färgsystem är underkända på enstaka testplatser.

Folksam avråder från köp av Tranemo Äkta Linoljefärg, samt följande kombinationer av grundfärg och färdigstrykningsfärg: Cuprinol IP 601/Nordsjö One Super Tech* och Caparol grundfärg LF/Bioni Perform då kombinationen medfört mögelpåväxt.

De två underkända färgsystemen har redan efter ett år passerat gränsen för acceptabel mögelpåväxt på någon eller några av testplatserna, medan den tredje redan uppvisar sprickbildning och avflagning.

– Att en färg och två färgsystem havererar, om än bara på enstaka platser, redan efter halva testperioden är ett underbetyg för de berörda tillverkarna. Att måla om ett hus kostar mycket pengar. Väljer man undermålig färg blir det ännu dyrare, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam.

*Folksam testar ytterligare ett färgsystem med Nordsjö One Super Tech som färdigstrykningsfärg (med Tinova Impregneringsolja och Tinova grundfärg) som inte underkänts vid halvtidsavläsningen.

Tre underkända färger

Här ser du vilka kombinationer vi underkänner och vilka problem vi hittat.

Färgsystem (nummer) Färdigstrykningsfärg Problem Problemplats
Akzo-Nobel industrigrund (4) Nordsjö One Super Tech Mögelpåväxt Alnarp
Bioni Perform (28) Bioni Perform Mögelpåväxt Borås och uppsala
Tranemo Äkta Linoljefärg (44) Tranemo Äkta Linoljefärg Sprickbildning och avflagning Vindeln
De färger vi rekommenderade 2015 är fortfarande de bästa köpen. Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam
När det gäller de övriga färgerna som testas är det fortfarande för tidigt att komma med några definitiva omdömen, men Karin Stenmar påpekar att halvtidsavläsningen i allmänhet överensstämmer med resultaten från 2015 års färgtest.

Våra villakunder är otroligt engagerade i testet och vi får massor av samtal från kunder som vill göra ett bra val. Tills det att testet är helt klart vill jag säga att de färger vi rekommenderade 2015 fortfarande är de bästa köpen, avslutar Karin Stenmar.

Folksams färgtest presenteras i sin helhet våren 2018 och redogör för första gången också kvadratmeterkostnaden för att måla med färgerna.
Folksams färgtest är det enda oberoende testet av hur utomhusfärger klarar sig i olika svenska klimat. 45 utomhusfärger har testats på fyra olika platser i landet och färgerna har bedömts vad gäller både funktion och miljö/hälsoaspekt. Se filmen om testet här nedanför.
Se vår video om färgtestet!

Nu startar nya tester – färdigt 2018

Nu placerar vi ut nya träpaneler runt om i Sverige. Nästa test omfattar 46 av de vanligaste utomhusfärgerna och spänner från traditionella färger såsom Falu Rödfärg och klassiska linoljefärger till nano-techfärger.

En nyhet är också att testet kommer att täcka olika prisnivåer med allt från Ö&B:s och Julas lågprisfärger till dyra linoljefärger.

Många kunder ringer till oss och är förtvivlade när färgen på relativt nymålade hus redan börjat mögla, säger Karin Stenmar – hållbarhetschef på Folksam.

Tills det att testresultatet för 2018 är klart rekommenderar vi dig att ta del av 2015 års resultat innan du målar om – så att du kan göra ett bra val.

Läs vårt pressmeddelande om det nya testet 2016-2018

Vår hållbarhetschef Karin Stenmar om vad som sker framöver, och varför våra färgtester behövs.
Färg målas på träpaneler som monteras mot söder respektive norr. Panelerna vinklas i 45 grader mot syd, samt i lodrät vinkel mot norr. Färgen på träpanelerna i 45 graders vinkel åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering.

Det innebär att två års testperiod motsvarar minst sex års verklig exponering för väder och vind. Träpanelerna har utsatts för väder och vind på samma sätt som verkliga husväggar under olika tidsperioder.

Några kriterier som färgerna bedöms på är mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning.
null
Bra val i Folksams test av utomhusfärger 2015

Platserna vi testar färgerna på

Färgtesterna har genomförts på fyra olika orter i landet: Vindeln, Uppsala, Borås och Alnarp. Orterna har vi valt för att visa hur de vanligaste färgerna fungerar i det svenska klimatet.
null
Så här ser det ut när vi testar – i detta fall syns stationen i Uppsala

Neutrala och godkända metoder

Testerna är neutrala och är utförda med vetenskapligt beprövade metoder. Initiativtagare har varit Swerea IVF AB och Göteborgs Universitet.
null
Karin Stenmar hållbarhetschef Folksam och Stefan Hjort Folksams färgexpert
Som konsument är du ofta utlämnad till färghandeln om du har frågor och funderingar om utomhusfärg. När du ska välja utomhusfärg vill vi att du ska kunna vara tillräckligt informerad för kunna ta ett bra beslut.

Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket som utomhusfärger, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam och fortsätter:

Vi gör testet för att hjälpa dem göra hållbara val av färg ur både miljö- och kvalitetsperspektiv. Vi vill också påverka färgproducenterna att förbättra färgernas kvalitet och årets test visar att det verkligen behövs.
Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket som utomhusfärger Karin Stenmar, hållbarhetschef
I projektet har det strävats efter att ge färgsystemen likvärdiga och optimala förutsättningar. Exempelvis har träunderlag och exponeringssituation varit likvärdiga.

Träkvalitén var mycket hög och färgen har applicerats på panelen i enlighet med färgtillverkarnas rekommendationer under kontrollerade förhållanden.

Parametrar som mäts vid testet

 • Mögelpåväxt
 • Algpåväxt
 • Krackelering (sprickbildning)
 • Avflagning
 • Skillnad beroende av den geografiska placeringen
 • Skillnad beroende på testpanelens exponering (45º lutning mot söder alternativt 90º lutning mot norr)

Miljögranskning

Så här granskar vi när det gäller hälso- och miljöspekten: De 45 färgsystemen som valts ut och målats på testpanel under vintern 2013. Sammansättningsuppgifter för samtliga produkter har begärts in och har i flertalet fall erhållits – i vissa fall efter komplettering.

Det bör påpekas att miljögranskningen gjordes på just de färger som målades upp och utfördes alltså vid inköpstillfället av färgerna. Granskningen har skett enligt gällande hälso- och miljökriterier.

Kriterierna för toppfärg är samma som tidigare upplagor av Folksams Byggmiljöguide medan kraven för grundfärg, grund- eller impregneringsolja har kompletterats för denna granskning. För rekommendation krävs att hela färgsystemet uppfyller kriterierna.

Tyvärr. Inget försäkringsbolag ersätter skada för att man har valt "dålig" utomhusfärg.

Klimatförändringarna ställer större krav på färgerna och en möjlig förklaring är att färgindustrin inte hunnit utveckla sina färger i tillräcklig takt. Dessutom har denna testomgång innehållit fler lågprisfärger med dålig prestanda.

Sök "mögel+analys" på Internet. Skicka in stor bit (tumnagelsstor) på analys till ett laboratorium.

Tvätta fasaden noggrant med ett milt och bra tvättmedel. I ett tidigare Folksamtest fungerade diskmedlet Yes (samma koncentration som vid diskning) lika bra som dyrare produkter. Skölj därefter fasaden ordentligt med rent vatten. Vad det gäller färgval är det viktigt att den nya färgen fungerar, är kompatibel, med den gamla färgen. Här kan du få bra råd i färgaffären.

Färger som får betyget ”Rekommenderas ej” i vårt test kan fungera väl i vissa miljöer. Om det inte är några problem med fasaden är grundtipset att fortsätta med samma färg som tidigare vid ommålning.

Generellt så har färger med lågprisfärgerna inte hamnat i topp på listan.

Vissa biocider måste användas i färger. Annars riskerar färgen att mögla redan i färgburken.

Biocider måste tillsättas i moderna färger, annars är risken stor att det blir problem både i färgburken och på fasaden. Det är dock viktigt att inte använda mer ”våld än nöden kräver”. Att det går att göra bra färg som dessutom har en bra miljöprofil finns det flera exempel på i det senaste färgtestet.

Sveriges Riksdag har satt upp miljökvalitetsmål där man säger att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen vara försumbar. De krav som Folksam satt upp på färgerna kan ses som ett steg för att nå detta mål.

Målartips vid nymålning

 • Använd en bra granpanel – den ska bland annat vara kvalitetsgodkänd, ren och inte vara skadad av svampar
 • Gör grundbehandlingen innan panelen har spikats upp och exponerats för solljus
 • Måla gärna även första skiktet med färdigstrykningsfärg innan panelen spikats upp
 • Var särskilt noggrann med att behandla ändträytor med grundningsprodukterna
 • Använd ett färgsystem som fått bra omdöme i Folksams färgtest

Vi har försäkringar som är ett Bra miljöval

Som första försäkringsbolag kan vi erbjuda våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar certifierade som ett Bra Miljöval.

Därför är det bra för dig

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfullt ägande