Folksam testar

Fyrtiofem vanliga utomhusfärger

Till testresultatet
Bara 4 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar slutresultatet av sitt test av utomhusfärger. Fler än hälften har så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp.

Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger.

Färgtestet för nedladdning

Läs vårt pressmeddelande om testet

Nu startar nya tester – färdigt 2018

Nu placerar vi ut nya träpaneler runt om i Sverige. Nästa test omfattar 46 av de vanligaste utomhusfärgerna och spänner från traditionella färger såsom Falu Rödfärg och klassiska linoljefärger till nano-techfärger.

En nyhet är också att testet kommer att täcka olika prisnivåer med allt från Ö&B:s och Julas lågprisfärger till dyra linoljefärger.

Många kunder ringer till oss och är förtvivlade när färgen på relativt nymålade hus redan börjat mögla, säger Karin Stenmar – hållbarhetschef på Folksam.

Tills det att testresultatet för 2018 är klart rekommenderar vi dig att ta del av 2015 års resultat innan du målar om – så att du kan göra ett bra val.

Läs vårt pressmeddelande om det nya testet 2016-2018

Vår hållbarhetschef Karin Stenmar om vad som sker framöver, och varför våra färgtester behövs.

Folksams färgtest är det enda oberoende testet av hur utomhusfärger klarar sig i olika svenska klimat. 45 utomhusfärger har testats på fyra olika platser i landet och färgerna har bedömts vad gäller både funktion och miljö/hälsoaspekt. Se filmen om testet här nedanför.
Se vår video om färgtestet!
Färg målas på träpaneler som monteras mot söder respektive norr. Panelerna vinklas i 45 grader mot syd, samt i lodrät vinkel mot norr. Färgen på träpanelerna i 45 graders vinkel åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering.

Det innebär att två års testperiod motsvarar minst sex års verklig exponering för väder och vind. Träpanelerna har utsatts för väder och vind på samma sätt som verkliga husväggar under olika tidsperioder.

Några kriterier som färgerna bedöms på är mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning.

Bra val i Folksams test av utomhusfärger 2015

Platserna vi testar färgerna på

Färgtesterna har genomförts på fyra olika orter i landet: Vindeln, Uppsala, Borås och Alnarp. Orterna har vi valt för att visa hur de vanligaste färgerna fungerar i det svenska klimatet.

Så här ser det ut när vi testar – i detta fall syns stationen i Uppsala

Neutrala och godkända metoder

Testerna är neutrala och är utförda med vetenskapligt beprövade metoder. Initiativtagare har varit Swerea IVF AB och Göteborgs Universitet.

Karin Stenmar hållbarhetschef Folksam och Stefan Hjort Folksams färgexpert
Som konsument är du ofta utlämnad till färghandeln om du har frågor och funderingar om utomhusfärg. När du ska välja utomhusfärg vill vi att du ska kunna vara tillräckligt informerad för kunna ta ett bra beslut.

Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket som utomhusfärger, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam och fortsätter:

Vi gör testet för att hjälpa dem göra hållbara val av färg ur både miljö- och kvalitetsperspektiv. Vi vill också påverka färgproducenterna att förbättra färgernas kvalitet och årets test visar att det verkligen behövs.

Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket som utomhusfärger Karin Stenmar, hållbarhetschef
I projektet har det strävats efter att ge färgsystemen likvärdiga och optimala förutsättningar. Exempelvis har träunderlag och exponeringssituation varit likvärdiga.

Träkvalitén var mycket hög och färgen har applicerats på panelen i enlighet med färgtillverkarnas rekommendationer under kontrollerade förhållanden.

Parametrar som mäts vid testet

  • Mögelpåväxt
  • Algpåväxt
  • Krackelering (sprickbildning)
  • Avflagning
  • Skillnad beroende av den geografiska placeringen
  • Skillnad beroende på testpanelens exponering (45º lutning mot söder alternativt 90º lutning mot norr)

Miljögranskning

Så här granskar vi när det gäller hälso- och miljöspekten: De 45 färgsystemen som valts ut och målats på testpanel under vintern 2013. Sammansättningsuppgifter för samtliga produkter har begärts in och har i flertalet fall erhållits – i vissa fall efter komplettering.

Det bör påpekas att miljögranskningen gjordes på just de färger som målades upp och utfördes alltså vid inköpstillfället av färgerna. Granskningen har skett enligt gällande hälso- och miljökriterier.

Kriterierna för toppfärg är samma som tidigare upplagor av Folksams Byggmiljöguide medan kraven för grundfärg, grund- eller impregneringsolja har kompletterats för denna granskning. För rekommendation krävs att hela färgsystemet uppfyller kriterierna.

Tyvärr. Inget försäkringsbolag ersätter skada för att man har valt "dålig" utomhusfärg.

Klimatförändringarna ställer större krav på färgerna och en möjlig förklaring är att färgindustrin inte hunnit utveckla sina färger i tillräcklig takt. Dessutom har denna testomgång innehållit fler lågprisfärger med dålig prestanda.

Sök "mögel+analys" på Internet. Skicka in stor bit (tumnagelsstor) på analys till ett laboratorium.

Tvätta fasaden noggrant med ett milt och bra tvättmedel. I ett tidigare Folksamtest fungerade diskmedlet Yes (samma koncentration som vid diskning) lika bra som dyrare produkter. Skölj därefter fasaden ordentligt med rent vatten. Vad det gäller färgval är det viktigt att den nya färgen fungerar, är kompatibel, med den gamla färgen. Här kan du få bra råd i färgaffären.

Färger som får betyget ”Rekommenderas ej” i vårt test kan fungera väl i vissa miljöer. Om det inte är några problem med fasaden är grundtipset att fortsätta med samma färg som tidigare vid ommålning.

Generellt så har färger med lågprisfärgerna inte hamnat i topp på listan.

Vissa biocider måste användas i färger. Annars riskerar färgen att mögla redan i färgburken.

Biocider måste tillsättas i moderna färger, annars är risken stor att det blir problem både i färgburken och på fasaden. Det är dock viktigt att inte använda mer ”våld än nöden kräver”. Att det går att göra bra färg som dessutom har en bra miljöprofil finns det flera exempel på i det senaste färgtestet.

Sveriges Riksdag har satt upp miljökvalitetsmål där man säger att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen vara försumbar. De krav som Folksam satt upp på färgerna kan ses som ett steg för att nå detta mål.

Vi har försäkringar som är ett Bra miljöval

Som första försäkringsbolag kan vi erbjuda våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar certifierade som ett Bra Miljöval.

Därför är det bra för dig

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfullt ägande