Folksam testar

Fyrtiosex av de vanligaste utomhusfärgerna

Till testresultatet

Bara 4 av 46 testade färger klarar alla kraven på funktion, miljö och hälsa och blir ett Bra val – i vår undersökning för 2018. Övriga färger klarar inte av miljö- och hälsokriterierna.

Om man bara ser till funktion, det vill säga mögel- och algpåväxt, sprickbildning och avflagning, får 31 av färgerna godkänt. Vilket är en väsentlig kvalitetsförbättring jämfört med våra tidigare tester.

– För första gången har vi även jämfört priser och ser att det finns väldigt stora skillnader som inte speglar färgernas kvalitet, säger Folksams hållbarhetschef, Karin Stenmar.

Dyrast inte alltid bäst

Tre av de fyra testvinnarna tillhör färgtestets billigaste. Inget av de tre dyraste alternativen får godkänt i färgtestet.

Ny version: vårt pressmeddelande om färgtestet 2018

Se vår video om färgtestet 2018!
I tabellen presenteras namnet på färdigstrykningsfärgen. För mer information om de kompletta färgsystemen hänvisar vi till den fullständiga rapporten.

Färgrapporten 2018

Kostnad färdigstrykningsfärg per kvadratmeter

I tabellen visas kostnaden för färdigstrykningsfärg från lägsta till högsta pris. För att se pris för hela färgsystemet hänvisar vi till rapporten.

Fullständigt namn Kronor per kvadratmeter
Ö&B Träfärg-39 7 kr
Hornbach-30 8 kr
Byggmax Oljefärg V-35 10 kr
Byggmax Akrylatfärg V-34 11 kr
Ö&B Traditionell Oljefärg-38 12 kr
Biltema Träfasad V-36 (Bra val!) 12 kr
Clasohlson-31 14 kr
Jula Fasadfärg-37 14 kr
Rusta Premium Fasadfärg-33 (Bra val!) 14 kr
Cuprinol Täckfärg-11 16 kr
Butinox Futura-32 16 kr
Beckers Fasadfärg Easy-20 17 kr
Cuprinol Täcklasyr-10 17 kr
Falu Rödfärg-42 18 kr
Beckers Akrylatfärg Max-19 18 kr
Kulturhantverkarna Linoljefärg-45 20 kr
Falu Vapen Fasadfärg-43(Bra val!) 20 kr
Engwall o Claesson Utvändig Linoljefärg-46 22 kr
Colorex Titan-27 24 kr
Gjöco Herregård Maximal-40 24 kr
Tranemo Äkta Linoljefärg-44 24 kr
Gjöco Herregård Sup-29 26 kr
Tinova Premium Exterior-9 27 kr
Flügger Wood Tex Täcklasyr-7 27 kr
Flügger Wood Tex Uteakrylat-6 27 kr
Alcro Modern Oljefärg-17 30 kr
Jotun Demidekk Ultimate Täckfärg-14 30 kr
Jotun Demidekk Ultimate Helmatt-13 30 kr
Teknos Teknos Woodex Aqua-26 31 kr
Alcro Bestå Täckfärg-15 32 kr
Beckers Fasadfärg Helmatt-21 32 kr
Alcro Arkitekt-16 34 kr
Beckers Perfekt Akrylat Plus-18 34 kr
Caparol Intact-22 36 kr
Teknos Nordica Matt-41 36 kr
Lasol Fasadmatt-24 36 kr
Nordsjö One Super Tech-8 37 kr
Jotun Demidekk Brilliant-12 38 kr
Teknos Nordica Eko-25 (Bra val!) 38 kr
Bioni Perform-28 48 kr
Caparol Carat-23 54 kr
I testet har träpanel av gran använts och målats enligt färgtillverkarens anvisningar. Panelerna har monteras i 45 graders vinkel mot syd, och i lodrät vinkel mot nord.

Färgen på träpanelerna i 45 graders vinkel åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering. Det innebär att två års testperiod motsvarar minst sex års verklig exponering för väder och vind. Träpanelerna har utsatts för väder och vind på samma sätt som verkliga husväggar under olika tidsperioder.

Några kriterier som färgerna bedöms på är mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning.
Problempaneler – första och andra kolumnen från vänster visar alg- och mögelpåväxt medan den tredje uppvisar krackelering.

Platserna vi testar färgerna på

Färgtesterna har genomförts på fyra olika orter i landet: Vindeln, Uppsala, Borås och Alnarp. Orterna har vi valt för att visa hur de vanligaste färgerna fungerar i det svenska klimatet.
Så här ser det ut när vi testar – i detta fall syns stationen i Uppsala

Neutrala och godkända metoder

Syftet med testet är att på ett vedertaget och opartiskt sätt testa ett antal relevanta och mätbara parametrar hos målade träpaneler. Testet är utfört med vetenskapligt beprövade metoder under ledning av Stefan Hjort, teknisk doktor, i samarbete med bland annat Swerea IVF.
Stefan Hjort, till höger, är civilingenjör från Chalmers i Göteborg. Han har doktorerat och avhandlingen handlade om trä, färg och fukt och hur man ska testa målade utomhuskonstruktioner för att undvika röta och andra fuktskador. Han har även arbetat som forskare på Swerea IVF.
Folksams hållbarhetschef, Karin Stenmar.
Alla husägare vill ha en fasad som åldras på ett snyggt och bra sätt – att välja rätt färg är en förutsättning. I vårt färgtest började flera färger mögla kraftigt efter redan ett år, vilket kan jämföras med de 10 till 15 år som brukar anges som underhållsintervall om man väljer en bra färg.

Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket som utomhusfärger, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam och fortsätter:

Vi gör testet för att hjälpa dem göra hållbara val av färg ur både miljö- och kvalitetsperspektiv. Vi vill också påverka färgproducenterna att förbättra färgernas kvalitet och årets test visar att det verkligen behövs.
Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket som utomhusfärger Karin Stenmar, hållbarhetschef
I projektet har vi strävat efter att ge färgsystemen likvärdiga och optimala förutsättningar – träunderlag och exponeringssituation har till exempel varit likvärdiga.

Träkvaliteten var mycket hög och färgen har applicerats på panelen efter färgtillverkarnas rekommendationer, och under kontrollerade förhållanden.

Det här mäter vi i testet

 • Mögelpåväxt
 • Algpåväxt
 • Krackelering (sprickbildning)
 • Avflagning
 • Skillnad beroende på den geografiska placeringen
 • Skillnad beroende på testpanelens exponering (45º lutning mot söder alternativt 90º lutning mot norr)

Så granskar vi hälso- och miljöaspekter

Grundolja, grundfärg och toppfärg räknas som kemiska produkter. För alla kemiska produkter gäller lagstiftning som innebär att produkten ska klassificeras och märkas så att den som använder produkten ska kunna skydda sin hälsa och miljön.

Sedan det förra färgtestet 2015 har lagstiftningen för klassificering och märkning blivit tuffare. Det har lett till att databladen om säkerhet har uppdaterats med mer information om innehållet och märkningen på produkter ändrats.

Vi har samlat in sammansättningsuppgifter för de färgsystem vi testat för att granska om de klarar de hälso- och miljökriterier som Folksam satt upp.

För att ett färgsystem ska bedömas som acceptabelt krävs att alla komponenter i färgsystemet uppfyller kriterierna, till exempel krav på att ämnen som skulle kunna ge cancer, skada generna eller fortplantningsförmågan inte får finnas i produkten.
Även under tiden vi testade 2018 års omgång av färger, kunde en del resultat utläsas. Efter halva testperioden – under 2017 – kunde vi presentera ett delresultat i undersökningen och här nedan ser du vår rapport efter att halva tiden förflutit:

Folksam avråder från köp av Tranemo Äkta Linoljefärg, samt följande kombinationer av grundfärg och färdigstrykningsfärg: Cuprinol IP 601/Nordsjö One Super Tech* och Caparol grundfärg LF/Bioni Perform då kombinationen medfört mögelpåväxt.

De två underkända färgsystemen har redan efter ett år passerat gränsen för acceptabel mögelpåväxt på någon eller några av testplatserna, medan den tredje redan uppvisar sprickbildning och avflagning.

– Att en färg och två färgsystem havererar, om än bara på enstaka platser, redan efter halva testperioden är ett underbetyg för de berörda tillverkarna. Att måla om ett hus kostar mycket pengar. Väljer man undermålig färg blir det ännu dyrare, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam.

*Folksam testar ytterligare ett färgsystem med Nordsjö One Super Tech som färdigstrykningsfärg (med Tinova Impregneringsolja och Tinova grundfärg) som inte underkänts vid halvtidsavläsningen.

Tre underkända färger

Här ser du vilka kombinationer vi underkänner och vilka problem vi hittat.

Färgsystem (nummer) Färdigstrykningsfärg Problem Problemplats
Akzo-Nobel industrigrund (4) Nordsjö One Super Tech Mögelpåväxt Alnarp
Bioni Perform (28) Bioni Perform Mögelpåväxt Borås och uppsala
Tranemo Äkta Linoljefärg (44) Tranemo Äkta Linoljefärg Sprickbildning och avflagning Vindeln
De färger vi rekommenderade 2015 är fortfarande de bästa köpen. Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam
När det gäller de övriga färgerna som testas är det fortfarande för tidigt att komma med några definitiva omdömen, men Karin Stenmar påpekar att halvtidsavläsningen i allmänhet överensstämmer med resultaten från 2015 års färgtest.

Våra villakunder är otroligt engagerade i testet och vi får massor av samtal från kunder som vill göra ett bra val. Tills det att testet är helt klart vill jag säga att de färger vi rekommenderade 2015 fortfarande är de bästa köpen, avslutar Karin Stenmar.

Folksams färgtest presenteras i sin helhet våren 2018 och redogör för första gången också kvadratmeterkostnaden för att måla med färgerna.

Nu startar nya tester – färdigt 2018

Nu placerar vi ut nya träpaneler runt om i Sverige. Nästa test omfattar 46 av de vanligaste utomhusfärgerna och spänner från traditionella färger såsom Falu Rödfärg och klassiska linoljefärger till nano-techfärger.

En nyhet är också att testet kommer att täcka olika prisnivåer med allt från Ö&B:s och Julas lågprisfärger till dyra linoljefärger.

Många kunder ringer till oss och är förtvivlade när färgen på relativt nymålade hus redan börjat mögla, säger Karin Stenmar – hållbarhetschef på Folksam.

Tills det att testresultatet för 2018 är klart rekommenderar vi dig att ta del av 2015 års resultat innan du målar om – så att du kan göra ett bra val.

Läs vårt pressmeddelande om det nya testet 2016-2018

Vår hållbarhetschef Karin Stenmar om vad som sker framöver, och varför våra färgtester behövs.

Ja, som konsument kan man lita på vårt färgtest. Vårt test är gjort utifrån den standard som färgbranschen tagit fram för att testa färger. Sedan kan vi aldrig garantera en färgs hållbarhet på just en enskild konsuments hus då vi inte vet hur underlaget sett ut eller hur förutsättningarna är just med det huset.

Vi har kontroller för att säkerställa att misstag inte ska ske, men tyvärr har ett misstag upptäckts i årets färgtest. Det är första gången detta har skett. Ett färgmärke har tyvärr bokförts fel och därmed fått ett felaktigt resultat. Det beklagar vi. Vi har noggranna kontroller just för att förebygga att detta ska ske, och direkt vi upptäckte vad som skett har vi även sett till att rätta till det.

Vår inställning är att det misstag som skedde i årets färgtest var en engångshändelse.

När vi upptäcker ett problem som krackelering, avflagning eller alg- och mögelpåväxt på en panel så tittar vi på baksidan för att se vilket ID-nummer panelen har. Denna information skrivs därefter in i ett protokoll. Här skedde ett misstag då uppgifterna för fel färgpanel tyvärr skrevs in.

Detta beklagar vi och vi kommer nu att se över våra rutiner och processer för att säkerställa att detta inte ska kunna ske igen.

I verkligheten är det många faktorer som påverkar den målade träpanelens funktion och livslängd, exempelvis:

 • Träets kondition vid målningstillfället – att träet är torrt och har hanterats på ett korrekt sätt.
 • Väderleken vid målningstillfället – att det är torrt och inte för kallt och att man inte målar i direkt solljus.
 • Halten mögelsporer i luften – den varierar över året, därför är det bäst att måla tidigt på säsongen.
 • Att träpanelen gärna får ha en stor andel kärnved – är dock svårt att kontrollera på gran.
 • Mikroklimatet – det är inte bra att ha växtlighet intill fasaden.

Panelerna har monteras i 45 graders vinkel mot syd, och i lodrät vinkel mot nord. Den förstnämnda exponeringssituationen innebär att färgen på träpanelerna åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering och två års testperiod motsvarar därför minst sex års verklig exponering för väder och vind.

Träpanelerna har utsatts för väder och vind på samma sätt som verkliga husväggar under olika tidsperioder. Några kriterier som färgerna bedöms på är mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning.

Vi har flera kriterier för att välja ut de 46 färgerna. Det viktigaste är färgens tänkta marknadsandel. Om en färg som tidigare testats inte finns med i det senaste testet beror det sannolikt att färgen har utgått eller att den har en liten marknadsandel.

Om man bara ser till funktionen så är det ofta samma färger som hamnar i topp. Men om man dessutom även ser till kravet på Miljö/hälsa så kan rangordningen variera eftersom färgernas receptur och/eller omvärldens krav, till exempel Kemikalieinspektionens ändras mellan de olika testomgångarna.

Tyvärr. Inget försäkringsbolag ersätter skada för att man har valt "dålig" utomhusfärg.

Klimatförändringarna ställer större krav på färgerna och en möjlig förklaring är att färgindustrin inte hunnit utveckla sina färger i tillräcklig takt. Dessutom har denna testomgång innehållit fler lågprisfärger med dålig prestanda.

Sök "mögel+analys" på Internet. Skicka in stor bit (tumnagelsstor) på analys till ett laboratorium.

Tvätta fasaden noggrant med ett milt och bra tvättmedel. I ett tidigare Folksamtest fungerade diskmedlet Yes (samma koncentration som vid diskning) lika bra som dyrare produkter. Skölj därefter fasaden ordentligt med rent vatten. Vad det gäller färgval är det viktigt att den nya färgen fungerar, är kompatibel, med den gamla färgen. Här kan du få bra råd i färgaffären.

Färger som får betyget ”Rekommenderas ej” i vårt test kan fungera väl i vissa miljöer. Om det inte är några problem med fasaden är grundtipset att fortsätta med samma färg som tidigare vid ommålning.

Generellt så har färger med lågprisfärgerna inte hamnat i topp på listan.

Vissa biocider måste användas i färger. Annars riskerar färgen att mögla redan i färgburken.

Biocider måste tillsättas i moderna färger, annars är risken stor att det blir problem både i färgburken och på fasaden. Det är dock viktigt att inte använda mer ”våld än nöden kräver”. Att det går att göra bra färg som dessutom har en bra miljöprofil finns det flera exempel på i det senaste färgtestet.

Sveriges Riksdag har satt upp miljökvalitetsmål där man säger att halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen vara försumbar. De krav som Folksam satt upp på färgerna kan ses som ett steg för att nå detta mål.

 • Använd en bra granpanel – den ska bland annat vara kvalitetsgodkänd, ren och inte vara skadad av svampar
 • Gör grundbehandlingen innan panelen har spikats upp och exponerats för solljus
 • Måla gärna även första skiktet med färdigstrykningsfärg innan panelen spikats upp
 • Var särskilt noggrann med att behandla ändträytor med grundningsprodukterna
 • Använd ett färgsystem som fått bra omdöme i Folksams färgtest

Vi har försäkringar som är ett Bra miljöval

Som första försäkringsbolag kan vi erbjuda våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar certifierade som ett Bra Miljöval.

Därför är det bra för dig

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning