Kraftiga skyfall & översvämning

Så här undviker du skador

Att ha en bra lutning från byggnaden minskar risken för att du drabbas av översvämningar vid snösmältning och skyfall.
Ett bra riktmärke kan vara att eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 centimeter i tre meter.

Om det finns ventiler och öppningar i till exempel en källarvägg, se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom dessa.

Kontrollera även ytterdörrar i trappnedgångar. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången som kan vara full med skräp. Rensa och kontrollera att den fungerar.

Bra saker att tänka på

  • Värdesaker - placera fuktkänsliga ägodelar högre upp i huset eller använd någon form av förhöjning så de inte står direkt på källargolv
  • Inspektera - gå runt hela huset och se efter skicket på alla brunnar och stuprör
  • Rengör - rensa om du hittar stopp - var extra nog med brunnar i nedsänkta garagenedfarter och vid källartrappor
  • Kontrollera tak - se efter yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor
  • Rekognosera – ta reda på om din fastighet ligger i farozonen - har den tidigare drabbats - kontakta till exempel din kommun
  • Kolla tomten - kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning
  • Var uppdaterad - följ väderrapporterna där varningar brukar läsas upp

Om du redan drabbats av en skada

Om du klickar på länken nedan så kan du läsa mer om åtgärder du kan ta till och viktiga saker att tänka på för att vi ska kunna ersätta skadan så smidigt som möjligt.

Så gäller din försäkring

Här kan du också få hjälp och information

Krisinformation

SMHI

Energimyndigheten

Våra hemförsäkringar

I hemmet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.