Kraftiga skyfall & översvämning

Så här undviker du skador

Att ha en bra lutning från byggnaden minskar risken för att du drabbas av översvämningar vid snösmältning och skyfall.
Ett bra riktmärke kan vara att eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 centimeter i tre meter.

Om det finns ventiler och öppningar i till exempel en källarvägg, se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom dessa.

Kontrollera även ytterdörrar i trappnedgångar. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången som kan vara full med skräp. Rensa och kontrollera att den fungerar.
Här hittar du några saker som är viktiga att tänka på.
 • Rekognosera – ta reda på om din fastighet ligger i farozonen - har den tidigare drabbats - kontakta till exempel din kommun
 • Inspektera - gå runt hela huset och se efter skicket på alla brunnar och stuprör
 • Ventiler - se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventilerna
 • Dagvattenbrunnar – rensa brunnar så att vatten kan rinna undan och håll brunnarna rena från skräp (sommar och höst) och isbildning (våren), t.ex genom att lägga grovsalt på brunnen på kvällen
 • Rengör - rensa om du hittar stopp - var extra nog med brunnar i nedsänkta garagenedfarter och vid källartrappor
 • Dörrar till källare och garage - säkerställ att det är tätt mellan dörr och karm, t.ex genom att fästa en presenning mot utsidan av dörren. Lägg något tungt ovanpå presenningen mot dörren
 • Frånlut – en bra lutning från byggnaden minskar risken för att du drabbas av översvämningar vid snösmältning och skyfall. Ett bra riktmärke är att eftersträva en marklutning där var tredje meter har 15 centimeter frånlut
 • Värdesaker - placera fuktkänsliga ägodelar högre upp i huset eller använd någon form av förhöjning så de står minst 50 cm ovanför golvet
 • Kontrollera tak - se efter yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor, se upp för snö och is under våren
 • Kolla tomten - kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning
 • Var uppdaterad - följ väderrapporterna där varningar brukar läsas upp
Om du klickar på länken nedan så kan du läsa mer om åtgärder du kan ta till och viktiga saker att tänka på för att vi ska kunna ersätta skadan så smidigt som möjligt.

Så gäller din försäkring

Anmäl din skada till oss

 • Brunnar och stuprör – inspektera hela huset och kontrollera skicket
 • Garagenedfarter – var extra noga med brunnar i och vid källartrappor. Rensa vid stopp
 • Yttertak – kontrollera och byt ut skadade och lösa tegelpannor
 • Tomten – kontrollera att diken fungerar och har avrinning
 • Historik – ta reda på om din fastighet tidigare drabbats eller ligger i farozonen
 • Avled vatten – sök omgående hjälp om du behöver hjälp med länspumpning och avfuktning. Ring 112
 • Hygien - tvätta dig noga och rengör allt som har kommit i kontakt med översvämmat vatten

Här kan du också få hjälp och information

Här hittar du några länkar som kan vara till hjälp för dig.

Krisinformation

SMHI

Energimyndigheten

Hej! skadeforebyggande-radgivning-email

Vi ger dig smarta skadeförebyggande tips och råd