Storm

Säkra dig själv och ditt hem

Med kraftiga vindar – kanske till och med orkanstyrka – kan stormar ge stora skador på villor och fritidshus. Här berättar vi vad du som husägare kan göra för att skydda dig själv och ditt hus.

Det allra viktigaste när stormen pågår är att skydda dig själv och dina nära genom att stanna inomhus. Först därefter handlar det om att skydda sin egendom.

När stormen bedarrar kan du försöka täcka över skador för att de inte ska förvärras. Gör vad du kan för att minimera skadorna, till exempel tegelpannor på taket som har lossnat och nedblåsta träd.
Viktigast är att inte riskera liv under stormen – förse er i förväg med mat, ficklampor och värmekällor och stanna hemma eller sök skydd inomhus, så länge stormen pågår! Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam
Vid en stormvarning kan du som husägare förbereda dig genom att surra fast till exempel presenningar och parasoller och ta undan alla lösa föremål på tomten. I en storm kan lösa föremål dras med av blåsten och vålla livsfara – dessutom kan de skada byggnaderna.
 • Fönster och dörrar – håll dig inomhus och riskera inga liv
 • Bil – undvik resa med bil. Se om det finns risk för fallande träd där bil är parkerad
 • Båt – se över förtöjningar och lösa föremål. Står båten på land så kontrollera att kapell eller presenning är väl fastsatt
 • Flytta lösa föremål inomhus – saker ute ska vara ordentligt fastsatta på plats. Använder du presenning så kontrollera att den är ordentligt fastsatt
 • Markiser – dra in i bottenläge
 • Strömavbrott – är avbrotten långa så se till att du har mat, ficklampa och värmekälla
 • Flaggstång – är den gammal och i dåligt skick, lägg ner den
 • Skadade byggnadsdelar – täck och täta dem provisoriskt för att skydda mot nederbörd och vind. Ta hjälp av byggnadsfirma vid behov
 • Kringblåsta föremål – ta fort vara på kringblåsta föremål
 • Träd och el – ta hjälp av fackman om träd har fallit över byggnader eller om elinstallationer kommit till skada
 • Anmäl – kontakta oss och anmäl din skada på telefon 0771-950 950 eller här på webben
Hej!

Vi ger dig smarta skadeförebyggande tips och råd