Storm

Förebygg för skador nu – gör så här:

  • Fönster och dörrar – håll dig inomhus och riskera inga liv
  • Bil – undvik resa med bil. Se om det finns risk för fallande träd där bil är parkerad
  • Båt – se över förtöjningar och lösa föremål. Står båten på land så kontrollera att kapell eller presenning är väl fastsatt
  • Flytta lösa föremål inomhus – saker ute ska vara ordentligt fastsatta på plats. Använder du presenning så kontrollera att den är ordentligt fastsatt
  • Markiser – dra in i bottenläge
  • Strömavbrott – är avbrotten långa så se till att du har mat, ficklampa och värmekälla
  • Flaggstång – är den gammal och i dåligt skick, lägg ner den

Om olyckan varit framme – gör så här:

  • Skadade byggnadsdelar – täck och täta dem provisoriskt för att skydda mot nederbörd och vind. Ta hjälp av byggnadsfirma vid behov
  • Kringblåsta föremål – ta fort vara på kringblåsta föremål
  • Träd och el – ta hjälp av fackman om träd har fallit över byggnader eller om elinstallationer kommit till skada

Anmäl din skada här